"Χρήση εργαλείων διδασκαλίας και διαχείρισης εικόνας" Σχ.Έτος 2012-2013

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 6 εβδομάδες. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από περιεχόμενο,εισαγωγικό κείμενο και εργασίες οργανωμένες σε (6) ενότητες τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους για επεξεργασία (μια ενότητα ανά εβδομάδα).

Παρουσίαση εδώ  
Στόχοι εδώ

Πρόσκληση  εδώ
Αίτηση συμμετοχής   εδώ      υποβολή έως και 22/02/2013 
Aιτήσεις συμμετοχής(κατάσταση ονομάτων) εδώ 
Συμμετέχοντες (κατάσταση ονομάτων) εδώ
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να παρακολουθούν το e mail τους
Ημερομηνίες  έναρξης και λήξης σεμιναρίου: 4/03/2013 -  14/04/2013 


________________________________________________

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το σεμινάριο  υλοποιείται με την πρωτοβουλία και την εθελοντική προσφορά των καθηγητών-συντελεστών. Αποφάσισαν να διαθέσουν χρόνο από το χρόνο τους, και να περάσουν με τους εκπαιδευόμενους τα απογεύματα ή και τα βράδια τους, για τις προσεχείς 6 εβδομάδες.
Η συμμετοχή σας υπήρξε αθρόα και αυτό θέτει επιτακτικά το ζήτημα της ανάγκης για επιμόρφωση του κλάδου μας στις ΤΠΕ γενικά, και στα εργαλεία εικόνας και διδακτικής των Εικαστικών ειδικά.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους συντελεστές-εκπαιδευτικούς  κ.κ. Α. Κωστόπουλο για το σχεδιασμό  και τη δημιουργία  της δραστηριότητας και Ι. Κάτσενο για την υποστήριξη συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Εύχομαι στους επιλεγέντες εκπαιδευόμενους καλή και εποικοδομητική συν-εργασία.

Η Σχολική Σύμβουλος

Καθηγητών Εικαστικών μαθημάτων
Ολγα Ζιρώ 

.